Accent

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van de beheerder

Anne Van Passel

Tel: 0032-497-470310

E-mail: hallo@annevanpassel.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden en verbindt u er zich toe om deze na te komen:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort exclusief toe aan de beheerder of rechthoudende derden en worden beschermd door verscheidene intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, het auteursrecht, enz.. U erkent en aanvaardt dit. Door op deze site te surfen verkrijgt u dus geen enkel recht hierop. 

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik van deze website en zijn inhoud is verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of andere is niet toegestaan.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De beheerder zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date is. Desondanks kunnen onjuistheden zich voordoen. In dat geval zal de beheerder er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De beheerder geeft geen garanties voor de goede werking van de website. Op geen enkele wijze kan de beheerder aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De beheerder kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De beheerder verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 01/04/19. 

 

 

Abonneer hier!

Onze nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!